Společnost NonStop, jedna z nejrychleji se rozvíjejících personálních agentur, se zaměřuje na propojování špičkových talentů se špičkovými zaměstnavateli stejně intenzivně jako na školení a rozvoji vlastních talentů.

Jako evropský lídr v oblasti náboru zaměstnanců pro farmaceutický průmysl, sektor zdravotnických prostředků, chemický průmysl, pečovatelství, vzdělávání, technický a digitální sektor se neustále snažíme zdokonalovat oborové standardy v recruitmentu. V rámci tohoto úsilí klademe důraz na neustálé vzdělávání a rozvoj našich zaměstnanců.

Pro naše zaměstnance, kteří pocházejí z nejrůznějších zemí, kultur a prostředí, jsme vytvořili pracovní prostředí, ve kterém se jim dostává naplnění a ohodnocení na základě skutečných zásluh. Motivuje je i vědomí, že jsou součástí něčeho mimořádného a že se jim dostává podpory na osobní cestě za úspěchem.

Také chceme, aby naši lidé měli co nejlepší pracovní prostředí, a proto máme v celé Evropě řadu úžasných kanceláří. Například obýváme 32. patro v londýnském Canary Wharf, což z nás činí nejvyšší personální agenturu v Evropě. V Praze zase sídlíme v budově Danube House, ktrou jste mohli zahlédnout v bondovce Casino Royale.

Náš jedinečný školicí tým zajišťuje individuální podporu všem juniorním konzultantům na jejich cestě naším cenami ověnčeným školicím programem, zatímco zkušenější kolegové se starají o coaching a mentoring.

Školící akademie a společnost jako celek se může opřít o podporu našeho specializovaného týmu pro zajišťování kvality (Quality Assurance), který na základě dat objektivním pohledem vyhodnocuje naše postupy, aby se zajistilo, že zaměstnanci rozvíjejí ty správné dovednosti a zůstávají na správné cestě k úspěchu. Tato funkce je v rámci recruitmentu jedinečná. To také znamená, že víme, že naši lidé neposkytují nic jiného než tu nejlepší, etickou službu.

 


Ocenění

Chcete se dozvědět více? Kontaktujte nás a dozvíte se více o možnosti začít skvělou kariéru v recruitmentu.